kết luận thanh tra - các bài viết về kết luận thanh tra, tin tức kết luận thanh tra

Thanh tra Chính phủ khẩn trương chỉ đạo kết thúc các cuộc thanh tra kéo dài quá thời hạn

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Thanh tra Chính phủ ngày 26/5/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus