kết luận thanh tra - các bài viết về kết luận thanh tra, tin tức kết luận thanh tra

Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu: Tham mưu sai quy định tiền thuê đất hơn 1,1 tỷ đồng

Sở TNMT tham mưu cho UBND tỉnh trong việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng cho CTCP Nước sạch Lai Châu chưa đúng quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus