kết luận thanh tra - các bài viết về kết luận thanh tra, tin tức kết luận thanh tra

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế còn nhiều tồn tại

Trách nhiệm chung trong việc để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm nêu trên trước hết thuộc về Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1