kết luận thanh tra - các bài viết về kết luận thanh tra, tin tức kết luận thanh tra

Hàng trăm trường hợp xây dựng không phép, kéo dài chưa xử lý tại Củ Chi

Kết luận Thanh tra TP HCM chỉ ra Hàng trăm trường hợp xây dựng không phép, kéo dài chưa xử lý tại Củ Chi cần chấn chỉnh khắc, khắc phục ngay.

Theo dõi Pháp Luật Plus