kết luận - các bài viết về kết luận, tin tức kết luận

Đường 'Nhuệ' bị đề nghị truy tố mức nặng hơn

Ăn chặn gần 2,5 tỷ đồng của các bị hại, đồng thời đề nghị truy tố những đối tượng này ở khung hình phạt cao hơn so với kết luận trước đó.

Theo dõi Pháp Luật Plus