Pháp Luật Plus - kê khai tài sản - các bài viết về kê khai tài sản, tin tức kê khai tài sản

kê khai tài sản - các bài viết về kê khai tài sản, tin tức kê khai tài sản

Kê khai tài sản thường “thiên biến vạn hóa”

TBT Nguyễn Phú Trọng nhận định, kê khai tài sản, công khai tài sản và kiểm soát tài sản của cán bộ đúng là việc khó vì nó “thiên biến vạn hóa”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Từ ý tưởng đến hiện thực

Từ ý tưởng đến hiện thực

0
Nếu cứ để trong đầu hoặc đề xuất mà chẳng ai nghe thì ý tưởng, dù tốt đẹp, mãi mãi chỉ là ý tưởng.
Báo cáo và thực tế

Báo cáo và thực tế

0
Giữa thực tế và báo cáo có một khoảng cách dù báo cáo chính là tổng kết từ thực tế và phản ảnh thực tế.