kê khai tài sản - các bài viết về kê khai tài sản, tin tức kê khai tài sản

Đất và cán bộ

Đất đai là tài nguyên đặc biệt và là nguồn lực cực lớn của đất nước nhưng lại hữu hạn. Cổ nhân đã dạy: “Người sinh đất không đẻ”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Từ ý tưởng đến hiện thực

Từ ý tưởng đến hiện thực

0
Nếu cứ để trong đầu hoặc đề xuất mà chẳng ai nghe thì ý tưởng, dù tốt đẹp, mãi mãi chỉ là ý tưởng.
Báo cáo và thực tế

Báo cáo và thực tế

0
Giữa thực tế và báo cáo có một khoảng cách dù báo cáo chính là tổng kết từ thực tế và phản ảnh thực tế.