kế hoạch sử dụng đất các cấp - các bài viết về kế hoạch sử dụng đất các cấp, tin tức kế hoạch sử dụng đất các cấp

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

Ngày 12/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1