kẻ cướp - các bài viết về kẻ cướp, tin tức kẻ cướp

Công lý muộn màng

Sau 40 năm, những người dân hiền lành ở Tây Ninh bị vu cho là cướp, bị giam hãm, tù đầy, mất nhà cửa, người thân, gia đình ly tán...

Theo dõi Pháp Luật Plus