KĐT Tân Tây Đô - các bài viết về KĐT Tân Tây Đô, tin tức KĐT Tân Tây Đô

Địa ốc 7AM: Vướng mắc đất đai làm cổ phần hóa, KĐT Tân Tây Đô đất quy hoạch bị chiếm dụng

Vướng mắc đất đai làm cổ phần hóa, KĐT Tân Tây Đô đất quy hoạch bị chiếm dụng... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus