KDL đảo Hòn Tằm - các bài viết về KDL đảo Hòn Tằm, tin tức KDL đảo Hòn Tằm

Lộ công trình không phép lấp đất đá lấn biển

Việc xây dựng các công trình không phép tại KDL đảo Hòn Tằm khiến đất, đá trong quá trình san lấp tràn xuống biển ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái.

Theo dõi Pháp Luật Plus