KCN An Phước - các bài viết về KCN An Phước, tin tức KCN An Phước

Huyện Long Thành nhận khuyết điểm nhưng ai phải chịu trách nhiệm trong việc chậm bồi thường cho người dân?

Tại buổi tiếp xúc với người dân vào ngày 5/7, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành đã thừa nhận những khuyết điểm của địa phương khi để vụ việc kéo dài.

Theo dõi Pháp Luật Plus