iPhone 7 đầu tiên tại Việt Nam - các bài viết về iPhone 7 đầu tiên tại Việt Nam, tin tức iPhone 7 đầu tiên tại Việt Nam

"Đập hộp" iPhone 7 màu đen mờ bản thương mại đầu tiên tại Việt Nam

Không chỉ có iPhone 7 màu vàng hồng về Việt Nam đêm 15/9, trước giờ mở bán quốc tế, mà phiên bản iPhone 7 màu đen.

Theo dõi Pháp Luật Plus