Pháp Luật Plus - Huỳnh Thị Hạc - các bài viết về Huỳnh Thị Hạc, tin tức Huỳnh Thị Hạc

Huỳnh Thị Hạc - các bài viết về Huỳnh Thị Hạc, tin tức Huỳnh Thị Hạc

Vợ chồng nghèo rước cả trăm người tâm thần về nuôi

Tính cả những người đã khỏi bệnh thì con số đã lên đến hàng trăm, còn chính xác bao nhiêu gia chủ cũng không nhớ nổi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết