Pháp Luật Plus - HUYỆN YÊN THÀNH. - các bài viết về HUYỆN YÊN THÀNH., tin tức HUYỆN YÊN THÀNH.

HUYỆN YÊN THÀNH. - các bài viết về HUYỆN YÊN THÀNH., tin tức HUYỆN YÊN THÀNH.

Người đàn ông trồng hàng trăm cây thuốc phiện để ngâm rượu

Kiểm tra khu vườn tại 2 căn nhà của ông T, công an phát hiện 218 cây thuốc phiện, người đàn ông cho biết trồng để ngâm rượu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1