Pháp Luật Plus - huyện ủy văn chấn - các bài viết về huyện ủy văn chấn, tin tức huyện ủy văn chấn

huyện ủy văn chấn - các bài viết về huyện ủy văn chấn, tin tức huyện ủy văn chấn

Kỷ luật cảnh cáo chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn

Theo đó Uỷ ban kiểm tra huyện ủy Văn Chấn đã chỉ ra sai phạm trong công tác thu, chi... của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn.

Theo dõi Pháp Luật Plus