Pháp Luật Plus - huyện thủy nguyên - các bài viết về huyện thủy nguyên, tin tức huyện thủy nguyên

huyện thủy nguyên - các bài viết về huyện thủy nguyên, tin tức huyện thủy nguyên

Địa ốc 7AM: Cảnh báo tình trạng đất nông nghiệp được cấp sổ đỏ, giá đền bù 1m2 đất chưa bằng nửa bát phở

Cảnh báo tình trạng đất nông nghiệp được cấp sổ đỏ, giá đền bù một m2 đất chưa bằng nửa bát phở... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus