Pháp Luật Plus - huyện Thanh Oai - các bài viết về huyện Thanh Oai, tin tức huyện Thanh Oai

huyện Thanh Oai - các bài viết về huyện Thanh Oai, tin tức huyện Thanh Oai

Hà Nội: Xem xét thu hồi dự án Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên

Hiện UBND Thành phố chỉ đạo Sở Công Thương, UBND huyện Thanh Oai, các Sở ngành báo cáo UBND Thành phố xem xét, đưa vào danh mục thu hồi dự án.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết