Pháp Luật Plus - huyện Quản Bạ - các bài viết về huyện Quản Bạ, tin tức huyện Quản Bạ

huyện Quản Bạ - các bài viết về huyện Quản Bạ, tin tức huyện Quản Bạ

Khởi sắc nhờ kết hợp sức dân ở Quản Bạ

Bằng những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là sự hưởng ứng của nhân dân, huyện Quản Bạ đang ngày một khởi sắc rõ dệt.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1