Pháp Luật Plus - huyện Nam Đàn - các bài viết về huyện Nam Đàn, tin tức huyện Nam Đàn

huyện Nam Đàn - các bài viết về huyện Nam Đàn, tin tức huyện Nam Đàn

Nghệ An: Khu sinh thái Eo Gió rộng hơn 4ha chưa được cấp phép đã rầm rộ đón khách du lịch!

Mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhưng Khu du lịch sinh thái Eo Gió rầm rộ xây dựng, đến khi hoàn thành địa phương mới biết?!

Theo dõi Pháp Luật Plus