Pháp Luật Plus - huyện Mỹ Đức - các bài viết về huyện Mỹ Đức, tin tức huyện Mỹ Đức

huyện Mỹ Đức - các bài viết về huyện Mỹ Đức, tin tức huyện Mỹ Đức

Huyện Mỹ Đức đề xuất mở cửa chùa Hương

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức đề xuất cho mở lại thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), không tổ chức phần lễ hội để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1