Pháp Luật Plus - huyện Kon Plông - các bài viết về huyện Kon Plông, tin tức huyện Kon Plông

huyện Kon Plông - các bài viết về huyện Kon Plông, tin tức huyện Kon Plông

Tỉnh Kon Tum thu hồi Dự án sân golf ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông

Để thuận lợi cho việc triển khai lập quy hoạch, thu hút đầu tư, Chủ tịch tỉnh quyết định thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu với 2 dự án trên.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1