huyện Hoành Bồ. - các bài viết về huyện Hoành Bồ., tin tức huyện Hoành Bồ.

Hoành Bồ - Quảng Ninh: Dự án Khu dân cư thôn Chợ chậm tiến độ, có dấu hiệu huy động vốn trái phép

Chủ đầu tư cam kết hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án trước tháng 6/2020. Tuy nhiên đến nay vẫn ngổn ngang chưa chưa định ngày hoàn thiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1