huyện Duy tiên - các bài viết về huyện Duy tiên, tin tức huyện Duy tiên

Ông Nguyễn Đức Vượng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Vượng...

Theo dõi Pháp Luật Plus