huyện Điện Biên - các bài viết về huyện Điện Biên, tin tức huyện Điện Biên

Điện Biên: Thu chi mập mờ tiền phụ huynh đóng góp, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Mường Nhà bị kỷ luật

Vị hiệu trưởng này bị kỷ luật vì những sai phạm liên quan đến kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1