huyện Can Lộc - các bài viết về huyện Can Lộc, tin tức huyện Can Lộc

Băng nhóm chuyên trộm “tiểu hổ”, đầu tư cả ô tô để hành nghề

Để hành nghề, đối tượng cầm đầu mua hẳn một chiếc ô tô tải để trộm “hàng” trộm cắp được.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1