Pháp Luật Plus - huyện Bình Lục - các bài viết về huyện Bình Lục, tin tức huyện Bình Lục

huyện Bình Lục - các bài viết về huyện Bình Lục, tin tức huyện Bình Lục

Hà Nam: Phụ huynh yêu cầu từng giáo viên xin lỗi vì cho học sinh ăn thực phẩm bẩn

Hiệu phó phụ trách đã đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi, nhưng các phụ huynh không đồng ý mà yêu cầu từng giáo viên phải đứng ra xin lỗi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết