hủy quyết định giảm tiền sử dụng đất - các bài viết về hủy quyết định giảm tiền sử dụng đất, tin tức hủy quyết định giảm tiền sử dụng đất

Khánh Hòa: Thẩm định lại giá đất các dự án vi phạm

Tỉnh Khánh Hòa hủy tất cả quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không đúng quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1