hủy hoại tài sản - các bài viết về hủy hoại tài sản, tin tức hủy hoại tài sản

Nghi án nhóm người ngang nhiên xâm phạm chỗ ở, hủy hoại tài sản của công dân ngay giữa Thủ đô?

Một số cá nhân ngang nhiên cắt khóa, xâm phạm chỗ ở và hủy hoại tài sản của công dân ngay giữa Thủ đô.

Theo dõi Pháp Luật Plus