Pháp Luật Plus - hủy hoại tài sản - các bài viết về hủy hoại tài sản, tin tức hủy hoại tài sản

hủy hoại tài sản - các bài viết về hủy hoại tài sản, tin tức hủy hoại tài sản

Thường Tín, Hà Nội: Đã hết hạn thuê đất công ích, UBND xã Hòa Bình vẫn “cho” tiếp tục sử dụng?

Mặc dù liên tục vi phạm và đã hết thời gian cho thuê đất công ích, nhưng UBND xã Hòa Bình, Thường Tín (Hà Nội) vẫn chưa tiến hành thu hồi.

Theo dõi Pháp Luật Plus