Pháp Luật Plus - hủy hoại tài sản - các bài viết về hủy hoại tài sản, tin tức hủy hoại tài sản

hủy hoại tài sản - các bài viết về hủy hoại tài sản, tin tức hủy hoại tài sản

Chỉ vì mâu thuẫn chăn thả trâu bò, vác dao chặt gần 1.000 gốc keo

Chỉ vì mâu thuẫn khi chăn thả trâu bò, nhóm đối tượng đã dùng dao chặt phá gần 1.000 gốc keo của 2 hộ gia đình.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết