HUY ĐỘNG VỐN - các bài viết về HUY ĐỘNG VỐN, tin tức HUY ĐỘNG VỐN

Ba dự án PPP cao tốc Bắc - Nam đang huy động vốn thế nào?

6 tháng kể từ khi nhà đầu tư ký hợp đồng BOT với Bộ GTVT, nhà đầu tư sẽ phải chứng minh có đủ nguồn vốn huy động thực hiện dự án.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Lại bán dự án 'ma'

Lại bán dự án 'ma'

0
Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam) đang huy động vốn với mức cam kết lợi nhuận đến 144%/năm.