huy động vốn đầu tư - các bài viết về huy động vốn đầu tư, tin tức huy động vốn đầu tư

Cần cơ chế hút tư nhân đầu tư giao thông

Để huy động toàn xã hội tham gia đầu tư hạ tầng giao thông cần có những chính sách, cơ chế phù hợp, đảm bảo lợi ích giữa các bên.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1