hủy đấu giá - các bài viết về hủy đấu giá, tin tức hủy đấu giá

An Giang cân nhắc hủy kết quả đấu giá mỏ cát hơn 2.800 tỷ đồng

Công ty T-S. Home trúng quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền với giá hơn 2.800 tỷ đồng nhưng đến nay chưa nộp tiền.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1