hủy án - các bài viết về hủy án, tin tức hủy án

Án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 1,06%

Số liệu được nêu trong báo cáo của Chánh án TANDTC về công tác của các Toà án trong năm 2020 trình Quốc hội sáng nay (26/10).

Theo dõi Pháp Luật Plus