Pháp Luật Plus - Hữu Lũng - các bài viết về Hữu Lũng, tin tức Hữu Lũng

Hữu Lũng - các bài viết về Hữu Lũng, tin tức Hữu Lũng

Lạng Sơn: Tập huấn kiến thức quản lý về công tác an toàn thực phẩm

160 đại biểu tham dự được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lạng Sơn trao đổi các kiến thức trong quản lý công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo dõi Pháp Luật Plus