hưởng ứng ngày hiến máu tình nguyện - các bài viết về hưởng ứng ngày hiến máu tình nguyện, tin tức hưởng ứng ngày hiến máu tình nguyện

Đắk Lắk: CBCNV sôi nổi hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện năm 2019

Vào sáng 12/2019, có gần 200 công nhân viên chức lao động ngành giáo dục tỉnh đã đến Nhà Văn hóa Lao động đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Theo dõi Pháp Luật Plus