Pháp Luật Plus - hưởng lương hưu - các bài viết về hưởng lương hưu, tin tức hưởng lương hưu

hưởng lương hưu - các bài viết về hưởng lương hưu, tin tức hưởng lương hưu

Có được ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội 1 lần hay không?

Trước đó, tôi có thời gian dài làm việc trong nước, đủ điều kiện hưởng BHXH 01 lần. Vậy, tôi có được ủy quyền cho người khác nhận thay không?

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết