Pháp Luật Plus - Hưng Yên - các bài viết về Hưng Yên, tin tức Hưng Yên

Hưng Yên - các bài viết về Hưng Yên, tin tức Hưng Yên

Kỳ 4 - Công ty Xăng dầu Hưng Yên phá kè sông Luộc: Chủ tịch huyện Tiên Lữ sợ bị "vặn chết" khi xử lý

Mặc dù sai phạm đã diễn ra hơn 1 năm nhưng ông Nguyễn Thế Hưng - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ lại sợ bị "vặn chết" khi xử lý công trình.

Theo dõi Pháp Luật Plus