Pháp Luật Plus - Hưng Yên - các bài viết về Hưng Yên, tin tức Hưng Yên

Hưng Yên - các bài viết về Hưng Yên, tin tức Hưng Yên

Tranh chấp lối đi chung: Mong đợi Toà tỉnh Hưng yên sẽ có một phán quyết công tâm

Anh Sáng cho biết, trước kia ngõ nhà anh rộng 3m. Tuy nhiên, bị các hộ gia đình lấn chiếm xây dựng, khiến con ngõ giờ chỉ bé một nửa.

Theo dõi Pháp Luật Plus