Pháp Luật Plus - Hưng Thịnh - các bài viết về Hưng Thịnh, tin tức Hưng Thịnh

Hưng Thịnh - các bài viết về Hưng Thịnh, tin tức Hưng Thịnh

Từ bức tâm thư của các hộ dân tại đền ông Hoàng Mười

Các hộ kinh doanh dịch vụ tại khu di tích đền ông Hoàng Mười vừa có tâm thư gửi Pháp luật Plus trong việc thực hiện dự án mở rộng di tích.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1