Pháp Luật Plus - Huế - các bài viết về Huế, tin tức Huế

Huế - các bài viết về Huế, tin tức Huế

Nắng nóng gây cháy rừng tại Huế ảnh hưởng đến đường dây 500kV

Do cháy rừng lớn tại Huế, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia buộc phải tiết giảm phụ tải ở một số khu vực tại miền Bắc và miền Trung.

Theo dõi Pháp Luật Plus