Pháp Luật Plus - Huế - các bài viết về Huế, tin tức Huế

Huế - các bài viết về Huế, tin tức Huế

Đơn vị phân phối giải thích chuyện chậm sổ đỏ tại dự án Eco Lake Huế

Một phần dự án nằm trong ranh giới quy hoạch định hướng của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP Huế.

Theo dõi Pháp Luật Plus