Huawei trình làng xe điện đầu tiên hỗ trợ 5G - các bài viết về Huawei trình làng xe điện đầu tiên hỗ trợ 5G, tin tức Huawei trình làng xe điện đầu tiên hỗ trợ 5G

Huawei trình làng xe điện đầu tiên hỗ trợ 5G, dùng hệ điều hành Harmony

Mẫu xe của Huawei mang tên Arcfox Alpha S, được phát triển và sản xuất với sự hợp tác của bộ phận sản xuất xe chạy điện của BAIC.

Theo dõi Pháp Luật Plus