Pháp Luật Plus - huấn luyện - các bài viết về huấn luyện, tin tức huấn luyện

huấn luyện - các bài viết về huấn luyện, tin tức huấn luyện

Thầy Park 'đóng cửa' cách ly dịch Covid-19: Mừng chứ, có gì phải lo

Việc thầy Park 'đóng cửa' cách ly dịch Covid-19 khiến nhiều người lo cho tuyển Việt Nam. Nhưng đừng lo, chiến lược gia Hàn Quốc tính cả rồi.

Theo dõi Pháp Luật Plus