Hủ tục cầm đồ thuốc độc - các bài viết về Hủ tục cầm đồ thuốc độc, tin tức Hủ tục cầm đồ thuốc độc

Nghi "cầm đồ thuốc độc" hại chết người thân, nhóm thanh niên giết người thả trôi sông

Nạn “cầm đồ thuốc độc” vẫn tồn tại bao đời nay, giữa đời sống tâm linh của hàng vạn đồng bào dân tộc ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus