hư hỏng - các bài viết về hư hỏng, tin tức hư hỏng

Tuyến đường 70 tỉ đồng tại huyện Ngọc Lặc vừa làm xong đã "nát như tương"

Chưa nghiệm thu bàn giao, nhưng tuyến đường 70 tỉ đồng từ xã Thúy Sơn đến xã Thạch Lập tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), vừa làm xong đã hư hỏng.

Theo dõi Pháp Luật Plus