Pháp Luật Plus - hợp xướng - các bài viết về hợp xướng, tin tức hợp xướng

hợp xướng - các bài viết về hợp xướng, tin tức hợp xướng

Nhà giáo viết bản hợp xướng đặc biệt về Hà Nội

Nhạc sĩ, Nhà giáo Ưu tú Đoàn Phi đã có nhiều đóng góp của âm nhạc Thủ đô, nâng tầm vị thế của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus