hợp thức hóa - các bài viết về hợp thức hóa, tin tức hợp thức hóa

Sơn La: UBND huyện Mai Sơn “vẽ” phương án hợp thức hoá công trình sai phạm khủng?

Sau khi Pháp luật Plus phản ánh về sai phạm công trình xây dựng không phép, UBND huyện Mai Sơn có báo cáo theo hướng hợp thức hoá sai phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus