hợp tác - các bài viết về hợp tác, tin tức hợp tác

Chính quyền cấp xã được ký thỏa thuận quốc tế?

Nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã bày tỏ lo lắng, băn khoăn khi dự kiến mở rộng chủ thể ký kết TTQT phía Việt Nam đến UBND cấp huyện, cấp xã.

Theo dõi Pháp Luật Plus