họp quốc hội - các bài viết về họp quốc hội, tin tức họp quốc hội

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật

Công tác ban hành văn bản quy định chi tiết đã có nhiều tiến bộ, tình trạng nợ đọng văn bản giảm dần...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Bản lĩnh “tư lệnh” ngành

Bản lĩnh “tư lệnh” ngành

0
Hôm nay (8/11), ngày làm việc cuối cùng của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn (CV&TLCV)...