Pháp Luật Plus - Hợp nhất - các bài viết về Hợp nhất, tin tức Hợp nhất

Hợp nhất - các bài viết về Hợp nhất, tin tức Hợp nhất

Đà Nẵng: Hợp nhất 3 văn phòng ĐBQH, HĐND và UBND thành phố

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng hợp nhất với thời hạn 5 năm.

Theo dõi Pháp Luật Plus