HỢP ĐỒNG - các bài viết về HỢP ĐỒNG, tin tức HỢP ĐỒNG

Hà Nội cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi trên một số tuyến đường

Người dân được an toàn, thông suốt, Hà Nội đã khôi phục lại một số biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi trên một số tuyến đường.

Theo dõi Pháp Luật Plus