hợp đồng góp vốn - các bài viết về hợp đồng góp vốn, tin tức hợp đồng góp vốn

Ocean Group chây ỳ, cư dân StarCity lại căng băng rôn đòi quỹ bảo trì

Bức xúc vì CĐT chây ỳ trả phí bảo trì thành nhiều đợt trong 10 năm, Cư dân chung cư Starcity (Hà Nội) đã tập trung căng băng rôn đòi quyền lợi.

Theo dõi Pháp Luật Plus