hợp đồng BOT - các bài viết về hợp đồng BOT, tin tức hợp đồng BOT

Ba dự án PPP cao tốc Bắc - Nam đang huy động vốn thế nào?

6 tháng kể từ khi nhà đầu tư ký hợp đồng BOT với Bộ GTVT, nhà đầu tư sẽ phải chứng minh có đủ nguồn vốn huy động thực hiện dự án.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1