Pháp Luật Plus - hợp đồng 68 - các bài viết về hợp đồng 68, tin tức hợp đồng 68

hợp đồng 68 - các bài viết về hợp đồng 68, tin tức hợp đồng 68

Cục Việc làm bị tố o ép nhân viên: Làm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội?

Lãnh đạo Văn phòng Cục Việc làm khẳng định Cục đang thực hiện đúng theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus