Pháp Luật Plus - họp báo thường kỳ Chính phủ - các bài viết về họp báo thường kỳ Chính phủ, tin tức họp báo thường kỳ Chính phủ

họp báo thường kỳ Chính phủ - các bài viết về họp báo thường kỳ Chính phủ, tin tức họp báo thường kỳ Chính phủ

Trung tướng Tô Ân Xô: Nếu người đứng đầu có "ăn chia" thì phải xử lý

Nếu quyết định của người đứng đầu vì cái chung, có sai nhưng không có tiêu cực sẽ được "xem xét một cách khác", còn có "ăn chia" thì phải xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1